Nicole Vos Counseling

APS
APS Stress Counseling School Counseling Voorlichting Massage

Contact

Voor Bedrijven Voor Particulieren Informatie
APS therapy

APS = Actie Potentiaal Simulatie of te wel pijnbestrijding

Dit is dus eigenlijk  "Nabootsing van de lichaams eigen zenuwimpuls".

Door Aps therapie worden e actie potientiaal ( seintjes die onze zenuwcellen versturen naar onze hersenen) nagebootst. De seintjes die het aps apparaat afgeeft zijn dus lichaamseigen. Het lichaam gaat zichzelf weer herstellen en optimaliseren!

Wat doet APS?

Aps spoort het lichaam aan tot aanmaak van stoffen die ons leven bepalen. Deze stoffen zijn bijv. de lichaamseigen ontstekingsremmers en pijnstillers. Deze zijn nodig om klachten aan te kunnen pakken in ons lichaam en tegelijkertijd de pijn weg te nemen of te verlichten. Aps is dus geen pijnonderdrukker.

Waarvoor helpt Aps?

Aps kan ingezet worden voor de meest uiteenlopende klachten. Omdat er gebruik gemaakt wordt van het vermogen tot genezing door het lichaam zelf, zijn de mogelijkheden nagenoeg onbegrensd.

Hoe werkt Aps?

Een behandeling met Aps is een prettige, niet pijnlijke behandeling. Patienten ervaren hooguit een aangename tinteling. Het Aps signaal zal, middels kleef elektroden op de bepaalde plaatsen van het lichaam, over gebracht worden.

Effecten van APS behandeling:

* Cellulaire regeneratie en toegenomen eiwitsynthese
* Een toename van ATP-aanmaak met 500%
* Toegenomen cellulair membraan transport met 40%
* Geen cytoxische bijwerking
* Bevordering van DNA synthese
* Activering van T-lymfocyten

 Dit heeft het volgende tot gevolg:

* Pijnverlichting
* Eliminatie van ontstekingen
* Mobiliteitstoename
* Versterking van locale doorbloeding
* Afname van zwellingen
* Wondherstel
* Regeneratie van cel- en botweefsel
* Beperking van weefselschade
* Controle over emotionele aspecten van pijn

APS-therapie, voor wie niet?
De volgende personen mogen niet in APS-therapie:

Omdat er nog geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn over de effecten van APS-therapie op personen met deze klachten:

* Epilepsiepatiënten.
* Zwangere vrouwen.
* Kinderen die nog niet aan kunnen geven wat ze voelen.
* Mensen met sterk ondergewicht.
* Personen met een pacemaker of ander elektronisch implantaat.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de huisarts omdat APS-therapie wel eens de schuld kan krijgen van ergere klachten (hoewel dat theoretisch niet mogelijk is):

* Personen die een hartinfarct hebben gehad (hart- en vaatziekten).
* Personen die een herseninfarct hebben gehad (hart- en vaatziekten).
* Personen die kanker hebben.

Voor mensen met de volgende leefgewoonten zal APS-therapie geen uitkomst bieden:

* Wanneer men niet bereid is dagelijks (naast koffie, thee enz.) 2 liter water te drinken.
* Wanneer men niet bereid is alcohol te laten staan.
* Wanneer men niet geestelijk goed voorbereid is om gezond te zijn en blijven.
* Wanneer men veel ziektewinst (bijvoorbeeld extra aandacht) heeft als gevolg van de klachten en niet beter wil worden.
* Wanneer men geen geduld heeft om APS-therapie als therapie te beschouwen en ervaren in plaats van het te zien als een wondermiddel

 

© Nicole Vos