Nicole Vos Counseling

Counseling

APS Stress Counseling School Counseling Voorlichting Massage   Contact

Wat is stress? Wat doet een Counselor? Wat bied ik u?
Wat is counseling?

Counseling is een vorm van kortdurende hulpverlening. Het is een proces waarbij door middel van praten een hulpverlener (counselor)

Een hulpvrager (cliŽnt) helpt om inzicht te krijgen in zijn/haar niveau van ontwikkeling en van daaruit wegen te zoeken om verder te kunnen dan wel tot acceptatie te komen. Concreet is counseling te vergelijken met een zoektocht naar ongekende mogelijkheden in jezelf gericht op het vergroten van het vermogen om  problemen zelf op te lossen.

De vragen waarlangs deze zoektocht gaat zijn:

- hoe voel, denk, gedraag ik mij

- wat doet dit met mij

- hoe wil ik mij voelen, denken, gedragen

- hoe kan ik dit bereiken.

 

Doel van deze zoektocht is dat cliŽnt  manager wordt van zijn/haar probleem, maar ook dat hij/zij zich bewust wordt van zijn/haar sterke en zwakke kanten. De cliŽnt en zijn/haar unieke belevingswereld (kortom de mens als mens) staat hierin centraal. De counselor fungeert slechts als gids om de cliŽnt te wijzen - door middel van spiegelen en doorvragen over gedrag, gedachten en gevoelens - op de mogelijkheden die de cliŽnt misschien zelf over het hoofd ziet. Maar uiteindelijk bepaalt de cliŽnt wat voor hem /haar het beste is.

De essentie van counseling is begrip te hebben voor wat er in de ander omgaat en dat via communicatie samen met de ander uit te diepen en vorm te geven.

Kernbegrippen zijn : Respect, Empathie en Acceptatie.

 

Uw counselor zal u motiveren en activeren tot het ondernemen van zelfstandige stappen om zelf tot een oplossing te komen, daarbij rekening houdend met uw eigen tempo.

Counseling is een vorm van hulpverlening die prima naast uw reguliere behandeling kan bestaan en is zelfs vaak een aanvulling daarop.

Counselors schrijven geen recepten voor medicijnen uit, noch zullen zij voorgeschreven medicatie afwijzen.

 

© Nicole Vos