Nicole Vos Counseling

Voorlichting
APS Stress Counseling School Counseling Voorlichting Massage   Contact

Presentatie's Bedrijfsonderzoek Extra informatie
Voorlichting

Counseling? Een inleiding:

Counseling is een vrij beroep en de invulling van dat beroep is verschillend. Wel kent counseling onder de professioneel opgeleiden (zowel studenten als afgestudeerden), een aantal kenmerken waaraan men zich houdt. Counseling kent in de praktijk een sterk holistische benadering van de mens. De benadering van de cliŽnt vindt zijn roots in verschillende psychologische stromingen, waaronder de humanistische psychologie van Carl Rogers. In die psychologische school staat de mens centraal en gaat de therapeut uit van de eigen mogelijkheden van ieder mens. In de behandeling komen, onder invloed van Egan, echter ook behavioristische en gedragstheoretische aspecten voor.

Counselen betekent voor mij: met behulp van counseling technieken -en vaardigheden iemand, die daar behoefte aan heeft, te helpen een probleem op te lossen of te begeleiden in het vinden van een betere weg om met dat probleem om te gaan. Daarbij staan mensgerichtheid en empathisch luisteren bij de counselor hoog in het vaandel geschreven. Respect voor de normen en waarden van de cliŽnt en begrip tonen voor het probleem van de cliŽnt, zijn eveneens van belang.

 

Doelen van Counseling.

Een counselor helpt u ontdekken wat u eigenlijke probleem is. Als dit bekend is, dan kunt u samen met uw counsellor naar uw doel zoeken. Dit kan zijn het probleem oplossen. Soms kan het ook zijn beter met uw probleem leren omgaan. Als uw doel bekend is, dan wordt er samen gekeken hoe u daar het beste kan komen. Als u op weg bent om uw doel te bereiken, dan is de counsellor er om u te begeleiden. Ook al zit alles tegen. Hij of zij is en blijft de coach tot dat u zelfstandig verder kunt.

 Hoe helpt Counseling?
Als cliŽnt staat u centraal en wordt u vooral gezien als mens (niet als patiŽnt) met uw eigen unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. U krijgt goede individuele begeleiding, waarbij uw zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarmee u weer richting kunt geven aan uw eigen leven. U leert om de door uzelf gestelde doelen te bereiken.

Waarvoor helpt Counseling?
Counseling kan u helpen bij emotionele problemen, stress, relatieproblemen, geen beslissing kunnen nemen, levensloop-, carriŤreplanning, het vinden van een levensdoel, angsten, trauma's, fobieŽn, verwerking van verlies, eenzaamheid, ondersteuning bij zware, chronische en ongeneeslijke ziekten, ondersteuning voor de naasten van een patiŽnt, dwangmatig gedrag, stoppen met verslavingen, examenvrees, leermoeilijkheden, depressies, vage lichamelijke of geestelijke klachten, moeilijkheden met andere mensen, uw eigen weg leren vinden...... Bij zeer zware psychische problemen kan iemand soms beter de hulp van een psychiater inroepen. Een counselor is ook een generalist: iemand die op de hoogte is van de vele honderden andere therapieŽn, geneeswijzen, culturen en levensbeschouwingen. Hij kan u objectieve voorlichting geven over mogelijke therapieŽn en geneeswijzen die bij u aansluiten.

Wat is counseling?

Counseling is een vorm van kortdurende hulpverlening. Het is een proces waarbij door middel van praten een hulpverlener (counselor)

een hulpvrager (cliŽnt) helpt om inzicht te krijgen in zijn/haar niveau van ontwikkeling en van daaruit wegen te zoeken om verder te kunnen dan wel tot acceptatie te komen. Concreet is counseling te vergelijken met een zoektocht naar ongekende mogelijkheden in jezelf gericht op het vergroten van het vermogen om  problemen zelf op te lossen.

De vragen waarlangs deze zoektocht gaat zijn:

- hoe voel, denk, gedraag ik mij

- wat doet dit met mij

- hoe wil ik mij voelen, denken, gedragen

- hoe kan ik dit bereiken.

Doel van deze zoektocht is dat cliŽnt  manager wordt van zijn/haar probleem, maar ook dat hij/zij zich bewust wordt van zijn/haar sterke en zwakke kanten. De cliŽnt en zijn/haar unieke belevingswereld (kortom de mens als mens) staat hierin centraal. De counselor fungeert slechts als gids om de cliŽnt te wijzen - door middel van spiegelen en doorvragen over gedrag, gedachten en gevoelens - op de mogelijkheden die de cliŽnt misschien zelf over het hoofd ziet. Maar uiteindelijk bepaalt de cliŽnt wat voor hem /haar het beste is.

De essentie van counseling is begrip te hebben voor wat er in de ander omgaat en dat via communicatie samen met de ander uit te diepen en vorm te geven.

Kernbegrippen zijn : Respect, Empathie en Acceptatie.

 

Uw counselor zal u motiveren en activeren tot het ondernemen van zelfstandige stappen om zelf tot een oplossing te komen, daarbij rekening houdend met uw eigen tempo.

Counseling is een vorm van hulpverlening die prima naast uw reguliere behandeling kan bestaan en is zelfs vaak een aanvulling daarop.

Counselors schrijven geen recepten voor medicijnen uit, noch zullen zij voorgeschreven medicatie afwijzen.

© Nicole Vos